Ansvarlig redaktør Erik Waatland i KOM24
Ansvarlig redaktør Erik Waatland i KOM24

Er dette bildet fra Sofie Karlstad virkelig skadelig for barn og unge? Det spiller ingen rolle for FIM – de feller henne likevel

«Influensernes selvdømmeordning er problematisk på flere måter», skriver Erik Waatland.

Publisert Sist oppdatert

Mandag ble det klart at Fagutvalget for influencermarkedsføring (FIM) valgte å felle sosiale medier-profilen Sofie Karlstad.

Dette er andre gang hun blir felt i FIM – og influenseren reagerer i sitt tilsvar med å si:

– Fellelsen er helt bak mål.

Ja, jeg er delvis enig. Men kanskje ikke på samme grunnlag som Karlstad. Ifølge FIMs egne retningslinjer, kan utvalget velge å felle influensere «på generelt grunnlag».

Det er faktisk helt bak mål.

Som journalist og redaktør har jeg dekt Pressens faglige utvalg (PFU) siden 2016. Noe av suksessen med medienes selvdømmeordning, er at det er stor læring i det for redaktørene. Når de felles av sine egne, krummer de nakken, publiserer en beklagelse – og så tar samtidig med seg læring tilbake i redaksjonen.

Hvordan kan de det? Jo, fordi de felles på et rettferdig regelverk basert på stor åpenhet.

I motsetning til hos PFU, er det tilnærmet ingen åpenhet om begrunnelser eller hvordan man kom fram til hvorfor en influenser burde felles i FIM. La meg kort oppsummere hva jeg mener er problematisk med FIM:

Karlstad ble klagd inn og felt i FIM for dette bildet.
Karlstad ble klagd inn og felt i FIM for dette bildet.
  • FIM har vage retningslinjer som gjør det vanskelig å vite hva som er lov og ikke
  • FIM kan ignorere klagene og heller felle influensere basert på «generelt grunnlag»
  • FIM er svært lukket, så ingen får innsyn i prosessene rundt klagebehandlingen

Karlstad var i denne omgang klagd inn fra en anonym privatperson som skrev:

«- Den ekstremt kroppsfikserte Sofie Karlstad reklamerer for proteinpulver på instagram - det kan da ikke være lov?».

Så hva har Karlstad gjort galt?

Hun har stilt opp og publisert en reklame for en proteindrikk ikledd treningsklær, der deler av magen hennes vises. For de som scroller gjennom Instagram daglig, så er dette hverken sjokkerende eller spesielt uvanlig sett i et «kroppsfikseringsperspektiv». Og det er kanskje det FIM forsøker å gjøre noe med, men måten det gjøres på er virkelig ikke særlig tillitsvekkende.

For man skulle tro at utvalget skulle vurdere det FIM-klagen faktisk handlet om. Men den gang ei. Utvalget velger derimot å felle influenseren fordi hennes fremtreden «på generelt grunnlag» er uakseptabel.

De skriver:

«Utvalget presiserer at det ikke hjelper at det konkrete bildet i kampanjen er noenlunde påkledt så lenge Karlstads generelle profil er såpass avkledt som den er.».

FIM velger altså å ta rollen som smakspoliti. De ser ikke helt problemet med akkurat det hun er klagd inn for her, men «på generelt vis» så liker de ikke det hun gjør, så derfor feller de henne. Dersom hensikten til FIM er å trekke opp linjer og skape en felles bransjestandard, så bør de ta betydelige grep for å få økt legitimitet hos de samme influenserne de skal felle.

Karlstads reaksjon på FIM sin avgjørelse er et varseltegn på at selvdømmeordningen ikke fungerer. Har hun til hensikt å legge seg flat, beklage – og lære av feilen? Trolig ikke. Det bør bekymre det ferske utvalget som har sitt utspring fra ANFO og MBL.

Jeg er helt enig med FIMs målsetning om å redusere kroppspress blant barn og unge. Men det ferske utvalget må øke profesjonaliteten i betydelig grad ved å sette noen standarder som alle kan forholde seg til.

Min anbefaling til FIM er å først og fremst slutte med hemmeligholdet. Ta med publikum inn i selvdømmeordningen ved å la oss se og høre utvalgsmøtene. Hvordan kommer de fram til de ulike avgjørelsene? Hvordan vurderer de klagen opp mot retningslinjene? Var det noen formildende omstendigheter? Meldte «konkurrerende» influensere seg inhabil eller ikke?

På den måten får influenserne økt kunnskap, annonsørene mer innsikt – og publikum en bredere forståelse for utvalgets viktige mandat.

Dernest bør utvalget slutte å felle «på generelt grunnlag». Utvalget gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å redusere seg selv – og et så viktig arbeid - til et vagt og lite tillitsvekkende smakspoliti.

Jeg håper og tror at FIM har til hensikt å spille på lag med influensere ved å øke kompetansen og forståelsen for hvilken makt de har.

Nå har de valgt å felle Karlstad for andre gang. Hva har de tenkt å gjøre annerledes som fører til at hun ikke blir felt 7-8 ganger til det neste året? Jeg tror at økt åpenhet, enklere regler og en mer prinsipiell tilnærming kan gjøre underverker.

Og en ting til: Hvordan kan du si at du er en selvdømmeordning når utvalget ledes av en dommer i Oslo tingrett? Og du i vedtaket henviser til at det er en selvdømmeordning som er «i dialog med Medietilsynet, Forbrukertilsynet og Barne og Familiedepartementet»?

Det er problematisk på flere nivå.

På generelt grunnlag.

Powered by Labrador CMS