21 prosent av den norske befolkningen har opprettet en TikTok-profil.
21 prosent av den norske befolkningen har opprettet en TikTok-profil.

Nærmer seg én million norske brukere på TikTok

Det viser ferske tall fra Ipsos kvartalsrapport av sosiale medier.

Publisert

Nylig ble den siste Ipsos «sosiale medier tracker» sluppet for sistekvartal i 2021. Ipsos SoMe tracker gjennomføres månedlig, og kvartalsvis presenteres resultatene.

Den siste rapporten viser at 899 000 nordmenn har opprettet en profil på TikTok, noe som utgjør 21 prosent av befolkningen. Det er omtrent like mange kvinner som menn som bruker app-en. Andelen kvinner og menn i befolkningen som har TikTok er henholdsvis 21 og 22 prosent.

Aldersgruppen 18 til 29 år står for halvparten av brukerne med profil, og er jevnt fordelt mellom kjønn.

Aldersgruppen 50–59 år utgjør 10 prosent av de som har en profil, der menn står for 13 prosent av andelen og kvinner 6 prosent. Gruppen 60+ utgjør 3 prosent, og fordeler seg over 4 prosent menn og 2 prosent kvinner.

Det daglige bruket i befolkningen ligger på 14 prosent og 9 prosent bruker plattformen ukentlig. 10 prosent er innom TikTok en gang i måneden eller sjeldnere. Og hvis vi ser nærmere på tallene over det daglige bruket, er det den yngste aldersgruppen som står for det høyeste bruket med 42 prosent.

Daglig bruk i befolkningen:

 • 18–29 år: 42 prosent
 • 30–39 år: 18 prosent
 • 40–49 år: 10 prosent
 • 50–59 år: 4 prosent
 • 60 år+: 1 prosent

Daglig bruk av sosiale medier:

 • Facebook: 65 prosent
 • Snapchat: 43 prosent
 • Messenger: 43 prosent
 • Instagram: 39 prosent
 • YouTube: 29 prosent
 • TikTok: 14 prosent
 • WhatsApp: 10 prosent
 • Pinterest: 4 prosent.

Trackeren har samlet informasjon jevnlig siden 2013, og det gjennomføres cirka 6000 intervjuer årlig. Resultatet er basert på hva folk svarer i disse intervjuene.

Powered by Labrador CMS