Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse om koronasituasjonen 13. januar.
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og statsminister Jonas Gahr Støre under en pressekonferanse om koronasituasjonen 13. januar.

MENINGER:

En enkel mal for kommunikasjon av smitteverntiltak til politikere

«Jeg har jobbet lenge nok med kommunikasjon til å vite at det å skyte med hagle ikke er spesielt treffsikkert og det er dessverre slik jeg opplever Regjeringens kommunikasjon.», skriver Sebastian Storvik.

Publisert

«Slik blir de nye coronatiltakene» skrev VG 13. januar, og leverte 82 punkter fra Regjeringen.

Det var et fravær av begrunnelser for tiltakene og savnet etter tydelig kommunikasjon var stort. Det er noe parodisk ved at nylige lettelser i smitteverntiltakene skapte mer forvirring enn begeistring. Spørsmålene er langt flere enn tiltakene, og det er selvsagt problematisk.

Vi må i enda større grad være åpne og ærlige om at både spredning av viruset og de inngripende tiltakene har sin pris.

Jeg har inntrykk av at tiltakene nå gjør mer skade enn selve viruset. Det ser ut til at avvikling av smitteverntiltak er svært krevende arbeid, og vi fortjener at ledelsen i landet nå viser mer åpenhet og ikke minst tydelige datagrunnlag som begrunnelse for de mange inngripende tiltakene. Måten pandemien håndteres på i dag skaper en mistillit som kan vare lenge og skade befolkningens vilje til å bidra i det som oppleves som en evigvarende dugnad.

Når Regjeringen kommer med tiltak, som har enorm innvirkning på våre liv, fortjener vi å vite hvorfor. Samtidig må myndighetene være tydelige på nøyaktig hvem vi beskytter gjennom tiltakene. Barn ser ikke ut til å være i fare, de eldre og syke er trippelvaksinerte, sykehusene er ikke overbelastet tross rekordsmitte og Norge har til og med mottatt første leveranse av antistoffmedisiner som fungerer godt mot omikron-varianten.

Hva mer kan vi og må vi gjøre for å gjenåpne samfunnet? Hvor blir det av pressekonferansen med ytterligere lettelser i tiltak eller i det minste en plan for lettelser? Nøyaktig hva er prioriteringen og målet nå?

Statsminister Støre og helseminister Kjerkol har nektet for at tiltakene medførte en «nedstengning» av samfunnet og derfor ikke behov for å jobbe fram mot en «gjenåpning». Det var ikke slik jeg opplevde desember og første del av januar. Jeg er både forvirret og fortvilet, men samtidig er det viktig å være konstruktiv.

Derfor har jeg laget en enkel mal for kommunikasjon av smitteverntiltak som politikerne er velkomne til å kopiere.

Eksempel på presentasjon:

«Hold deg hjemme dersom du er syk. Holder du seg hjemme når du er syk begrenser du smitte. Dette gjelder både koronaviruset, influensa, omgangssyke og annen smittsom sykdom. Ta vare på deg selv, og ikke sett andre i fare.

Undersøkelse(ne) [sett inn navn på en eller flere undersøkelser] viser at du er mer smittsom når du er syk. Basert på dette datagrunnlaget mener vi du bør holde deg hjemme dersom du har følgende symptomer: [sett inn liste over symptomer]. Her ser dere [vis enkle og viktige grafer] som viser sannsynlig utvikling med og uten tiltaket, og det er nettopp disse dataene som bekymrer oss.

Vi er klar over at dette kan medføre en rekke ulemper for [sett inn hvem som sannsynligvis blir sterkt berørt], men tiltaket vil skape mindre økonomiske og helsemessige utfordringer totalt sett. Dette baserer vi på [sett inn dokumentasjon] samt totalvurderingene til FHI og Helsedirektoratet. Her må samfunnet gå foran enkeltindividet, og tiltaket avvikles selvsagt så fort som mulig.»

Vi bruker vitenskap i kampen mot viruset, og datagrunnlagene må presenteres og tilgjengeliggjøres for andre til å vurdere og kritisere. Er det et godt datagrunnlag vil det tåle kritikken, og er det et dårlig datagrunnlag må Regjeringen revurdere tiltaket. Ikke om noen dager eller uker, men umiddelbart.

Dersom tiltak er utelukkende eller delvis basert på totalvurdering eller magefølelse må Regjeringen være mer åpen om det.

Gjenbruk gjerne denne malen for hvert eneste inngripende tiltak som påføres hele eller deler av samfunnet. På denne måten er det enkelt for befolkningen å forstå valgene som blir gjort.

Jeg har aldri stått ansvarlig for å håndtere en pandemi, men jobbet lenge nok med kommunikasjon til å vite at det å skyte med hagle ikke er spesielt treffsikkert og det er dessverre slik jeg opplever Regjeringens kommunikasjon.

Powered by Labrador CMS