Vibeke Johannesen trekker frem statsminister Jonas Gahr Støre som et godt eksempel for ledere.
Vibeke Johannesen trekker frem statsminister Jonas Gahr Støre som et godt eksempel for ledere.

MENINGER:

Ikke gjem deg bak en nestleder

«Ledere må se inn i fremtiden og manøvrere virksomheten fremover med proaktive valg. Hvis du kun er reaktiv, vil det ikke ta lang tid før det går svært dårlig.», skriver Vibeke Johannesen.

Publisert

I politikken er det ikke uvanlig at partileder kommenterer gode målinger, mens nestleder kommenterer dårlige; blant annet for at de skal få mindre oppmerksomhet. Har du tenkt på det?

Etter min mening kan det være riktig tenkt på kort sikt, men ikke klok på lang sikt.

Kommunikasjon er komplekst, og hvordan du kommuniserer som leder har stor betydning både internt og eksternt. På lang sikt vil integritet alltid være viktigst.

Å delegere vanskelige saker til en nestleder eller ansvarlig i en ledergruppe skjermer deg som leder, men for min del handler lederskap om å løfte fram andre når vi lykkes og ta ansvar selv når det er vanskelig.

En leders ansvar

For meg er det flere forhold som er vesentlige når jeg som leder skal kommunisere med ansatte eller omgivelsene rundt.

Hvordan organisasjonen presterer, påvirker muligheten din for å kommunisere et budskap ut til allmennheten. Hvordan budskapet blir mottatt, avhenger av særlig hvilke saker du har kommunisert den siste tiden, og hvordan du har klart å kommunisere sakene. Det samme gjelder i internkommunikasjon.

Som leder må du fatte og kommunisere både populære og upopulære beslutninger.

La meg ta deg gjennom noen eksempler: Som leder av et fotballag er det enklere å kommunisere når laget vinner, enn når de taper. Som leder av et politisk parti er det enklere å kommunisere når målingene er gode, som næringslivsledere når virksomheten går bra.

Av valgene du tar, er noen enklere å forstå og kommunisere enn andre. Det er din oppgave å ha overblikk, mens dine kolleger kan være spesialister. En slik fordeling bidrar til at du noen ganger fatter beslutninger som ikke er forståelige internt, eller eksternt.

Ledere må se inn i fremtiden og manøvrere virksomheten fremover med proaktive valg. Hvis du kun er reaktiv, vil det ikke ta lang tid før det går svært dårlig.

Andre ganger må du fronte og gjennomføre vanskelige beslutninger tatt av andre, eller feil som har oppstått utenfor din egen kontroll. Du har myndigheten og du har ansvaret.

Dette er ikke bare lett. Det kan medføre krevende situasjoner eksternt om du kommuniserer alle saker selv, og dine neste buskap vil kunne være preget av en dårlig sak. Men det har en større og mer langsiktig positiv effekt. Du får tillit.

Derfor liker jeg hvordan Jonas Gahr Støre kommuniserer nå.

Kontekstens rolle i kommunikasjon

Han setter kontekst, han tar ansvar, han setter saken foran meningsmålinger og behovet for å være populær. Noen kan mene at han risikerer posisjonen sin, men jeg tror heller på at det skaper troverdighet og bygger tillit å tåle å være upopulær på veien for å oppnå et godt resultat på lang sikt.

Er det ikke det det handler om å være leder?

Som Jonas Gahr Støre selv sier «Jeg skulle gjerne hatt høyere tall, men jeg tror vi er på rett kurs. Da må jeg heller tåle å være upopulær på veien. Det å hoppe fra måling til måling og vite at det er et svar som kan endre på det tallet gjennom en enkel sak, tror jeg ikke på.»

Jeg tror på ham når han sier dette.

Støre er ikke så populær som han nok skulle ønske om dagen. Men han bygger langsiktig.

Så er spørsmålet om vi andre, uansett om vi er ledere i politikken, i næringslivet, eller trener et fotball-lag, får muligheten til å bygge langsiktig. Og om en har nok velvilje fra omgivelsene til å stå gjennom de vanskelige sakene.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS