Cecilie Stenbakk Engebretsen deler seks tips for å jobbe mer med nynorsk.
Cecilie Stenbakk Engebretsen deler seks tips for å jobbe mer med nynorsk.

MENINGER:

Nynorsk er en (glemt) del av mangfoldsarbeidet

«Mange virksomheter har ambisjoner om å bli mer mangfoldige og inkluderende i 2023. Har du da råd til å ekskludere et av våre to likestilte skriftspråk?», skriver Cecilie Stenbakk Engebretsen.

Publisert

Endelig ser vi at flere virksomheter åpner øynene for å jobbe med mangfold på arbeidsplassen og i kommunikasjonsarbeidet. Likevel er offentlig sektor milevis fra å oppfylle nynorsk-kravet.

I Norge har vi to likestilte skriftspråk: nynorsk og bokmål. Ifølge Språkloven skal alle offentlige virksomheter sørge for at begge språkene er representert med minimum 25 prosent i skriftlig, ekstern kommunikasjon. Vi er langt fra å nå dette målet.

Rapporten til Språkrådet for 2021 bygger på data fra 161 statsorganer, 15 departementer og Statsministerens kontor. Nesten ingen oppfylte kravene i regelverket.

Tallene for sosiale medier er bedre enn for andre kanaler. Årsaken kan være at vi ofte skriver korte tekster, eller lager relativt korte videosnutter, mens for eksempel artikler på nettsider kan være ganske lange og krever en del mer tid til oversetting.

I 2022 var nesten 45 prosent av sosiale medier-innholdet til Lånekassen på nynorsk. I år er målet vårt femti-femti nynorsk og bokmål. Dette er ikke et mål du bør sette deg om du aldri før har levert på 25 prosent-kravet. Sett deg realistiske ambisjoner og feire suksesser hele veien – først da blir arbeidet morsomt.

Her er mine seks tips til hvordan du kan øke nynorskandelen i virksomheten din.

1. Innfør nynorskmåneder

Annenhver måned skriver vi på nynorsk i sosiale medier, og annenhver på bokmål. Hvis du skriver på nynorsk en hel måned, annenhver måned, vil det ikke være så farlig om du glemmer deg, eller om du må skrive noe i hui og hast og derfor ender opp med å skrive på bokmål. Du kommer til å nå 25 prosent-kravet, nesten helt garantert.

2. Inn i kalenderen med seg!

Legg inn nynorskmåneden som en egen avtale i kalenderen din. Annenhver måned, hver eneste morgen, klokken 08.15: nynorsk.

3. Hyll ildsjelene og gi dem ansvar

I Lånekassen har vi en nynorskansvarlig, som hjelper ansatte med oversetting og korrektur. På sosiale medier har jeg selv tatt og fått ansvaret. Hvorfor? Folk liker å levere resultater på områder de både har ansvar og engasjement for. Hvis alle har ansvaret, tar ingen ansvar.

4. Snakk om nynorsk på en positiv måte!

Ingen liker å bli belært, og rent politisk er nynorsk noe mange mener mye om. Prøv deg på en positiv tilnærming og snakk masse om nynorsk, for eksempel gjennom artige fakta i en fredags-Kahoot. 12. mai er nynorskens dag – hva med å gjøre noe gøy ut av dagen på jobb?

5. Skriv så folk forstår

Det er ikke om å gjøre å skrive mest mulig vanskelig. Velg derfor nynorsk-alternativene som er mest mulig lik bokmål. Vær konsekvent.

6. Gjør så godt du kan

Det er helt greit om det ikke alltid blir perfekt rent grammatisk. Målet må være at vi skal bidra til en mer mangfoldig og inkluderende kommunikasjon, og at de 10 prosentene som har nynorsk som hovedmål av og til får lese tekster på eget skriftspråk.

Mange virksomheter har ambisjoner om å bli mer mangfoldige og inkluderende i 2023. Har du da råd til å ekskludere et av våre to likestilte skriftspråk?

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til meninger@kom24.no.

Powered by Labrador CMS