Daglig leder Vibeke Johannesen møtte pressen for en kort orientering etter et styremøte i forbindelse med det etterhvert så mye omtalte nachspielet på Brann stadion.

Dette sier kommunikasjonsekspertene om krisen i Brann og håndteringen av den

– Det er Murphys lov som gjelder. Alt som kan gå galt, går galt og det dukker alltid opp nye ting, sier krisekommunikasjonsekspert.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

– De har havnet i en umulig situasjon der de er utsatt for et sterkt press fra fans, sponsorer, lokalmiljøet og fotball-Norge. Jeg tror nok kanskje de har fra dag èn undervurdert kraften i den mediehverdagen de står oppi. For måten ting har kommet ut på gjør jo at de bare har gjort ting verre for seg selv, sier Rune Brynhildsen til KOM24.

Brynhildsen har jobbet både som journalist og som kommunikasjonsrådgiver i en årrekke og har langt erfaring med krisekommunikasjon.

– Kunne unngått mye av bråket

– Klubben har latt seg presse fra skanse til skanse, sier han om ledelsen i Brann.

Det var for to uker siden det ble kjent at en rekke spillere i Brann hadde vært samlet til et nachspiel på Brann stadion etter å ha først vært ute og spist middag med nesten alle spillerne fra troppen. På nachspielet ble alle telefonene samlet inn, det ble invitert syv personer med på festen, flere hadde sex der og da de var ferdige ble lokalene vasket.

Alt torsdag samme uke sa ledelsen i Brann at spillerne hadde fått nok straff etter all medieoppmerksomheten, men dagen etterpå ble det kjent at politiet var koplet inn etter mistanke om et eventuelt seksuelt overgrep på festen.

Rune Brynhildsen mener Brann kunne ha unngått mye av bråket de nå opplever ved å være tidligere på ballen.

I ettertid har medietrykket mot Brann vært knallhardt og det har vært holdt flere pressekonferanser.

En spiller, Kristoffer Barmen, har fått sparken i klubben på grunn av sin rolle i hendelsene og ti spillere har fått skriftlig advarsel. En spiller har terminert kontrakten med klubben som en konsekvens av situasjonen og opplevelsene han og hans familie har vært utsatt for. Han ble nemlig oppsøkt hjemme av det han mener er Brann-supportere. Ingen av disse er under politietterforsking.

Etter at KOM24 var ferdig med saken ble det kjent at det var satt i gang nok en politietterforsking i forbindelse med dette nachspielet. Der skal det være snakk om en voldshendelse mot en kvinne som var der. Det var Bergens Tidende som meldte om saken først.

Rune Brynhildsen understreker at han ikke stiller seg til doms over håndteringen og han peker på at det er umulig for utenforstående å kunne uttale seg om hvilke interne vurderinger som styre og ledelse i Brann har gjort. Derfor mener han at forståsegpåere som ham selv bør være forsiktige med å skyte ned krisehåndteringen når de ikke kjenner alle fakta og forutsetninger for beslutninger og vurderinger fattet av Brann-ledelsen.

Brynhildsen sier han har oppriktig vondt over daglig leder Vibeke Johannesen som blir presset fra skanse til skanse i saken. Men han sier at det og kunne vært tatt grep tidligere.

– Ved å være tidligere på ballen kunne mann kanskje unngått mye av bråket og tatt bort mye av trøkket, sier han og sier han undres over at det gikk så lang tid før flere av spillerne fikk skriftlige advarsler fra klubben.

Brynhildsen jobber selv med kriseberedskap og sier at selv små kriser kan bli store kriser om man ikke håndterer dem skikkelig.

– Det er Murphys lov som gjelder. Alt som kan gå galt, går galt og det dukker alltid opp nye ting, sier han og sier det er viktig å være skikkelig forberedt når krisen først kommer.

– Dårlig forberedt og slapp regi

– Om man ikke er forberedt på det mentalt, om man ikke har trent på denne typen stress-situasjoner, er det lett at man tar forhastede beslutninger eller som i ettertid viser seg å være tatt på feil grunnlag, sier han.

Han sier at i en krisesituasjon er det viktig å ta regien på det som skjer på en stødig og troverdig måte. Der mener han Brann ikke alltid har levert.

– Et par av disse pressekonferansene har virket dårlig forberedt og med slapp regi. Hensikten var åpenhet, men man oppnådde bare enda mer kritikk og flere ubesvarte spørsmål, mener han.

Men han vil likevel trekke fram en person som har utmerket seg positivt, og det er trener Erik Horneland.

– Han har virkelig bidratt til å redde mye av inntrykket, og fremstår som et trygt samlingspunkt - også for journalister. Han har bygget seg selv som leder og trener, men og gjort en kjempejobb for Brann i denne krisen, sier han.

– Det er ikke hverdagskost at fotballtrenere framstår står så klart og trygt i en så vanskelig sak, sier han.

– Må være trygge på at festen er over

Lasse Gimnes er kommunikasjonsrådgiver for to av de største norske idrettsprofilene vi har i dag, Karsten Warholm og Johannes Høsflot Klæbo. Gimnes mener Brann er et mindre attraktivt sponsorobjekt per i dag. Han sier at Brann nå rett og slett må skape troverdighet i sin kommunikasjon fremover.

– Sponsorene må være trygge på at festen er over, sier han.

Gimnes, som og er tidligere styreleder for Sponsor- og Eventforeningen i Norge, forteller at sponsing handler om verdi-kommunikasjon, det å være en stolt sponsor. Han sier at de siste ukers støy har vært negativt for Brann og Branns sponsorer og overfor troverdigheten for det de driver på med.

– Dette er ikke toppidrett rett og slett, slik man har opptrådt, sier han.

Brann har slitt på banen hele denne sesongen, det kaller Gimnes for et brudd i forhold til prestasjoner. Men det som har skjedd etter det berømte nachspielet kaller han for et brudd i forhold til verdier.

- Dette handler ikke om prestasjoner, men verdier. Det er et fartøy som har gått på grunn i forhold til lovnader og prestasjoner, sier han.

Gimnes sier at det ofte i sponsoravtaler er klausuler som sier at man kan gå ut av avtalen om sponsorobjektet setter sponsoren i et negativt lys. For som han peker på, så har sponsorene kjøpt seg positiv verdikommunikasjon når de sponser Brann.

– Og så får de tilbake negativitet. I så måte har ikke Brann bare underlevert, men skapt negative assosiasjoner, sier han.

– Dårlig oppvarming før sponsorsesongen

Han sier det skal og bli interessant å se om noen sponsorer har klausuler som gjør at de kan tre ut av avtalene sine.

Han peker på at Brann forvalter ikke bare sitt eget omdømme, men at de har tatt betalt for å forvalte andre merkevarers omdømme. Derfor mener han dette kan skape negative bølger. Han peker på at mange sponsoravtaler og blir inngått på høsten når neste års budsjett er klart.

PR-rådgiver Lasse Gimnes sier handlingene til spillerne i Brann har gitt de som skal lande sponsoravtalene noen store utfordringer med sine handlinger.

– Inngangen til sponsorsesongen er mildt sagt negativ. Den er langt, langt mer negativ enn de sportslige prestasjonene. Det er en dårlig oppvarming før sponsorbeslutningene skal tas. Her er det sponsorer som har muligheten til å tre ut av sine avtaler og potensielt nye avtaler som kan gå i vasken, sier han.

På Høyskolen Kristiania sitter ekspert på krisekommunikasjon, eksilbergenser og Brann-supporter Ketil Raknes og river seg i håret over hva klubben i hans hjerte klarer å få til. Han kaller krisehåndteringen for en katastrofe.

– De som skal håndtere denne krisen, styret og ledelsen, har alt mislyktes. Klubben ligger helt sist i serien og så kommer denne krisen oppå dette, sier han.

Han sier ledelsen gjorde en kjempefeil tidlig når sa i pressen at spillerne hadde fått straff nok via mediene.

– Inntrykket fra starten av var at ledelsen ønsket at denne saken skulle blåse over. Det var en katastrofal feilvurdering, sier han.

Han sier at flere av pressekonferansene i ettertid har vært tunge å se på. Han trekker spesielt frem den ene pressekonferansen fra tirsdag i forrige uke.

– Der stod de og skrøt av hvor flink styret var og hvor mye ansvar de tok. Du satt og der og reiv deg i håret, sier han om den seansen.

– Når du har kjørt klubben på ræv og skapt en kultur der det er greit å drikke og ha sex med yngre jenter, da holder du ikke pressekonferanse og synes du selv er flink, sier han frustrert.

– Undervurderer krisens styrke

Raknes sier at om man kan litt om krisekommunikasjon, så gjør det vondt å se på måten Brann har håndtert dette på.

– De undervurderer krisen styrke og kommer ikke med tiltak som holder, mener han.

Han mener og at de siste dagers handlinger fra Brann med å terminere kontrakten med Kristoffer Barmen og å gå skriftlig advarsel til ti spillere ikke holder.

– Krisen stikker så dypt at alle som ser det fra utsiden ser at det er ikke bare èn som må gå. Her trengs det total oppvask, mener han.

Ketil Raknes, høyskolelektor ved Institutt for kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania, mener det må en total oppvask til i Brann.

– Men har ikke Brann gjort noe som helst rett her da?

– Alt de har gjort rett har kommet for seint. Det tok en tid før de så de måtte undersøke saken på alvor, de hadde der en pressekonferanse der de beklaget det. Men det aller verste er at de tolv som var på nachspiel ikke har stått fram. Da holder de alle som ikke var der som gisler, sier han. (Intervjuet med Raknes ble gjort tre timer før de spillerne som var på nachspielet stod frem, journ.mrk)

Han mener at trener Erik Horneland er den eneste i ledelsen i Brann som fremstår som om han forstår alvoret og kommuniserer det på en overbevisende måte.

– Men en trener med ryggrad i en klubb uten ryggrad hjelper lite. Problemet i Brann er strukturelt. Det er inkompetanse på så mange nivåer i klubben, mener han.

KOM24 har vært i kontakt med Sportsklubben Brann flere ganger på tirsdag, men de har valgt å ikke bruke tilsvarsretten i denne saken.

Powered by Labrador CMS