Fast Candy, Bakehuset (Oskar Westerlin) og Mint Kalbakken.

Oskar Westerlin felt for TikTok-markedsføring

Det gikk så langt at en rektor så seg nødt til å invitere Westerlin for å unngå at ungdommen skulle forlate skolen. 

Publisert Sist oppdatert

Influenser og VGTV-profil Oskar Westerlin skapte bollekaos, da han i fjor lanserte sjokoladebollen «Oskars Trippel Sjoko».

– Med hans enorme påvirkningskraft, og med en 100 prosent brandmatch mellom Oskar og produktet vi skulle utvikle sammen med Bakehuset, visste vi at dette kom til å slå an, uttalte kommersiell leder i Max Social, Karianne Fjeldheim, ved lanseringen.

Etter seks dager var Bakehuset utsolgt for råvarer. Bollefenomenet gikk viralt, og en stor del av spredningen var gjort av Westerlin og fansen selv. 

Nå er Westerlin felt i MFU for markedsføringen sin av disse bollene.

Oskar Westerlin

Det er markedsføringskampanjen til Bakehuset AS med bistand fra Westerlin på TikTok som er i strid med MFUs retningslinjer

MFU er mat og drikkevarebransjens egen selvreguleringsordning for å håndheve retningslinjer formarkedsføring av visse typer mat og drikke rettet mot barn og unge.

Utvalget vurderer det slik at bruken av kanalen TikTok, innslagenes barnslige karakter og de anvendte virkemidlene medfører at kampanjen er i strid med uaktsomhetsreglen overfor ungdom, og forbudet vedrørende markedsføring overfor barn. 

– At kampanjen hadde en svært sterk appell til ungdom understøttes av at rektor Hege Blaker ved Gran ungdomsskole så seg nødt til å invitere Westerlin til skolen for å unngå at ungdommen skulle forlate skolen for å møte Westerlin ved en butikk i nærområdet, skriver blant annet utvalget i vedtaket. 

Fast Candy

Matbransjens faglige utvalg (MFU) fattet i 2023 fire vedtak der bruken av SoMe står sentralt.

Tre av sakene ledet til fellelse.

Felles for de tre sakene som ledet til fellelse, var bruken av TikTok og konkurranser. Utvalget la til grunn at også barn under 13 år vil se markedsføringsbudskap på TikTok, og at det må tas hensyn til dette ved vurderingen av de virkemidlene som anvendes i markedsføringskampanjen.

Som KOM24 har skrev om før ble Fast Candy felt i MFU i fjor høst. 

Flere av Fast Candys giveaway kampanjer er laget som en slags konkurranse der det oppfordres til, eller stilles krav om, at deltakerne skal følge bedriften påTikTok, like videoen og tagge en venn.

Tatt i betraktning at barn og ungdom i lavere aldersgrupper er mer sårbare enn voksne overfor slik «vennemarkedsføring», vurderes kravet om å tagge en venn som en klar overskridelse av MFUs forutsetning om saklig markedsføring overfor barn og ungdom.

I tillegg til kravet om å tagge en venn legger også MFU vekt på videoenes barnslige karakter, den sterke koblingen mot det ungdommelige mediet TikTok, og oppfordringene til å følge bedriften, like videoene og spredning ved å skrive i kommentarfeltene for videoene. 

Dette medfører etter utvalgets oppfatning at grensen mellom hva som er tradisjonell markedsføring og hva som er engasjement på sosiale medier utviskes.

På denne bakgrunn finner utvalget at bedriftens kampanje på TikTok er i strid med uaktsomhetsreglen overfor ungdom, og forbudet vedrørende markedsføring overfor barn.

Mint 

Også markedsføringen fra godteributikken Mint på TikTok er felt. 

Klagen gjelder ikke et bestemt produkt, men bedriftens produktportefølje som sådan.

Noen av markedsføringsaktivitetene har fokus på konkurranser og giveaways. Videre er det slik at det for konkurranser gjelder en absolutt aldersgrense på 13 år, og en aktsomhetsvurdering for aldersgruppen 13–16 år.

MFU forutsetter at aldersgrensen på 13 år er overholdt, men at ungdom involveres i trekningen tilsier at konkurransen ikke er gjennomført på en aktsom måte.

Utvalget vurderer det slik at bruken av kanalen TikTok, barn og ungdoms deltakelse og de anvendte virkemidlene medfører at kampanjen er i strid med uaktsomhetsreglen overfor ungdom, og forbudet vedrørende markedsføring overfor barn.

Markedsføringskampanjen til MINT Kalbakken på TikTok er i strid med MFUs retningslinjer.

Coop Extra hadde en Facebook kampanje vedrørende produktet Red Bull som ble godkjent. Utvalget la til grunn at selve produktet hadde en begrenset appell til barn. 

Powered by Labrador CMS