2021: Et fantastisk reklameår – og veksten fortsetter!

«Visst er det knyttet usikkerhet til utviklingen av pandemien, men det er grunnlag for å forvente fortsatt vekst i reklamemarkedet, også i året vi går inn i.»

Publisert

Mediebarometeret fra oss i Mediebyråforeningen for 2021 er nå konkludert – og tallenes tale er klare; ikke bare ble det en betydelig oppgang fra 2020, men oppgangen ble på hele 15,8 prosent, som tilsvarer 1,3 milliarder reklamekroner!

Mye gikk i riktig retning i året vi har lagt bak oss, til tross for at pandemien la store føringer for hverdagen vår.

Tilpassningsdyktige annonsører

Mange faktorer preget internasjonal og norsk økonomi i 2021. Internasjonalt var det vekst ved de fleste børsene verden rundt. Her hjemme har vi opplevd lave renter, redusert arbeidsledighet og økt produksjon. Så selv om pandemien fremdeles setter spor og skaper utrygghet, har det vært en positiv utvikling – også i annonsemarkedet.

Annonsørene har vist seg tilpasningsdyktige og kommet tilbake med styrket kraft etter 2020. Dette har bidratt til et mer stabilt reklamemarked, som ikke har fulgt pendelen mellom restriksjoner, nedstengninger og gjenåpninger like tett.

Folk flest har vært mye hjemme – og konsumert medier med økt appetitt, både digitale og tradisjonelle. Dette resulterte i en solid opptur for reklamemarkedet. Ikke bare for digitale medier som har vokst stort i de siste årene, men også tradisjonelle medier som TV, ukepresse og dagspresse har hatt økt reklameomsetning via mediebyråene det siste året.

Til tross for et styrket annonsemarked, har det også vist seg tøft for enkelte, og kino er kanskje den mediekanalen som har slitt mest gjennom året på grunn av restriksjoner og færre sitteplasser. Først med gjenåpningen ble det fart på kinomarkedet, slik at vi også her fikk en økning, sett opp mot 2020. Men, det er lett å øke når man sammenligner seg med et mer eller mindre katastrofeår.

I 2021 står digitale medier for hele 43,5 prosent av all reklameomsetning som går via mediebyråene, og i kroner utgjør digitale medier nesten 2/3 av den totale veksten. Dette viser en betydelig utvikling og omstillingsevne blant annonsørene.

Sterk i troen på 2022

Sosiale medier og betalt søk fortsetter å øke og står for nesten halvparten av den digitale veksten. I tillegg konsumerer vi stadig mer levende bilder på digitale plattformer som bidrar til at video øker med 27,2 prosent mot året før. Det er også spennende å registrere at nye kanaler for kommunikasjon fungerer som solide reklamebærere – og at de finner sin plass i markedet. Influencer marketing kan vise til en vekst på 102,1 prosent til 26 millioner, mens lyd-kategorien har styrket seg sammen med podkast, som virkelig skyter fart. For selv om podkast fortsatt er en liten kanal, vokser den med 113,5 prosent til 31 millioner – en utvikling som garantert kommer til å fortsette.

I 2020 var omsetningen via mediebyråene på 8,5 milliarder. I 2019 var tilsvarende på 9,6 milliarder, mens i 2018 var omsetningen oppe på hele 10,2 milliarder. Vi er ikke helt tilbake på 2018-nivå ennå, men det trenger ikke å drøye lenge. Opphentingen er i alle fall i gang.

Det er grunner til å være sterk i troen for reklameåret 2022. Mange annonsører har klokketro på det nye året – og at både digital og tradisjonell reklame skal gi videre løft. Inngangen til året rapporteres å være sterk når det gjelder reklameomsetningen, og forhåpentligvis får samfunnet etter hvert også mer kontroll på pandemien. Det er i alle fall lov til å håpe.

I fjor slo vi reklameomsetningen for både 2020 og det pandemifrie året 2019, og det er mye som tyder på at 2022 vil fortsette veksten fra fjoråret, til tross for at vi forventer at vekstkurven vil flate ut. Kikker vi inn i spåkula, er det ikke umulig å anta en vekst på mellom 5-7 prosent. Det er i alle fall grunn til å tro at utviklingen gjør at vi slår de 10,2 milliardene som Mediebarometeret landet på i 2018 - og det med god margin.

Det er god grunn til å se positivt på reklamemarkedet i 2022.

Powered by Labrador CMS