Therese Becke og POL hadde et rekordår i 2021. Byråinntektene var rekordhøye og eierne bevilget seg rekordstort utbytte.
Therese Becke og POL hadde et rekordår i 2021. Byråinntektene var rekordhøye og eierne bevilget seg rekordstort utbytte.

Bare fire av 41 ansatte med mangfoldsbakgrunn i POL

På likestillingsfronten gjør POL det bra, men på mangfoldsbiten mangler mye. Byråsjefen understreker at de har fokus på utfordringen.

Publisert

– Det er viktig å tiltrekke seg ulike mennesker, vi behøver utfyllende kompetanse og ulike perspektiver for å skape de gode jobbene, og vi ønsker å ha en god balanse i selskapet, sier POL-sjef Therese Becke til KOM24.

Denne uken ble regnskapstallene for byrået offentlig og en stor del av årsrapporten tar for seg likestillings og mangfoldsarbeidet de driver med.

– Vi skal ha de beste

Fordelingen blant de ansatte når det kommer til kjønn er omtrent 50–50 med 19 kvinner og 21 menn ansatt. Lønnsforskjellene er også små, kvinner tjener 96 prosent av hva en mann tjener.

– Vi jobber aktivt når vi skal rekruttere nye kollegaer. Vi skal ha de beste og de som har rett innstilling, og vi vektlegger hvem som kan utfylle kompetansen vår og som kan gi oss noe nytt, sier hun, og innrømmer at det kan være lett å ansette folk som er lik en selv.

I notene til årsregnskapet er det lagt ved en likestilling og mangfoldsredegjørelse der de peker på at selskapet må speile det markedet de opererer i.

«Mangfold gir oss et bredere perspektiv og øker vår forståelse av våre kunders utfordringer og behov.» og «Mangfold fører til økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og lavere turnover» står det videre.

Men hvordan står det egentlig til med mangfoldet hos POL? Temaet mangfold var oppe i bransjen høsten 2021 og da innrømte Sindre Beyer i TRY, som er største aksjonær i POL at de bare hadde rundt fem prosent mangfold blant sine TRY-ansatte.

– Bevisst forhold

– Det kommer an på hvordan man definerer mangfold, men dersom vi ser på andelen som har annen nasjonalitet enn norsk så er den på rundt 10 prosent hos oss i dag, sier Becke, og legger til at det nødvendigvis ikke er bra nok.

- Samtidig er vi like opptatt av mangfold på flere områder: kjønn, alder, bakgrunn, livsfase, etnisitet, legning og mer.

– Vi har et bevisst forhold til det og skal sørge for at har vi har mennesker med ulik bakgrunn, sier hun.

I mangfoldsrapporten skriver de at «Ansvaret for mangfold ligger på ledelsesnivå i selskapet» og at «(...)Vi er opptatt av å jobbe med stillingsannonser og rekrutteringsprosesser for å tiltrekke et bredere utvalg av søkere.»

I 2021 ansatte POL fem nye og økte til 40 ansatte, Becke peker på at de har ikke hatt stillingsannonser ute, så dermed kan de ikke måles på hva de har gjort.

Hun understreker at det er fokus på mangfold i rekrutteringsprosessene.

– Når dyktige folk banker på døren tar vi en prat. Vi har fokus på å få inn flinke kollegaer som kan utfylle oss og bidra med noe nytt, sier hun.

Og trolig har de mange dyktige ansatte, for i 2021 økte de byråinntektene med over åtte millioner kroner, til 61,8 millioner kroner. Årsresultatet ble på 9,5 millioner kroner. Også det en økning fra 2020, da resultatet endte på 7,7 millioner kroner.

– Bra år for oss

– 2021 har vært et bra år for oss. Først og fremst er det et resultat av alle de dyktige kollegaene i POL som har gjort en kjempeinnsats, gjort masse gode jobber og stått på. De går inn med store ambisjoner om å levere det beste for kundene. Det skaper resultater i andre enden også, sier Becke.

Hun sier at de har hatt økende arbeid for eksisterende kunder og de har hentet inn flere nye kunder i løpet av året.

Eierne tok et utbytte på 11,5 millioner kroner, der to av millionene ble hentet fra egenkapitalen til byrået.

– Vi hadde en sunn egenkapital og gjorde et godt år, og vi har en sunn økonomi og drift i selskapet. Da er det bare fortjent at partnerne som har investert i og satset på selskapet, og som har lagt inn en imponerende innsats gjennom mange år også skal kunne hente ut noe når man gjør et godt resultat, sier hun.

Med en stadig vekst i tallet på ansatte trenger de også større plass. Nå utvider de med nok en etasje i Kristian Augusts gate 5 og disponerer nå tre etasjer, noe som gir dem rom for å vokse litt mer.

– Etter hvert som man vokser trenger man flere rom hvor de kreative teamene kan trekke seg tilbake, sier hun.

POL ble etablert i slutten av 2013 av flere tidligere TRY-ansatte, men har hele tiden hatt TRY som en stor eier. Så seint som i 2020 eide TRY 50,5 prosent av POL. Men i forbindelse med at Ferd kom inn på eiersiden, kjøpte TRY seg opp i POL og eier nå 75,25 prosent av konkurrenten.

– Er det egentlig noen forskjell på POL og TRY lenger?

– Det er ingen endring i hvordan vi er organisert og jobber i hverdagen. TRY Reklame er en av våre aller sterkeste konkurrenter og det er ikke noen endrede føringer som ligger til grunn til tross for at TRY har en høyere eierandel, sier hun og peker på at det er lokalisert på to ulike områder, og de bare samarbeider med blant andre TRY Råd, TRY Opt og TRY Dig når de ikke har konflikterende kunder.

2022 har til nå vært et bra år for byrået.

– Foreløpig ser det positivt ut. Vi er opptatt av sunn vekst i byrået og det ligger vi an til å få . Vi er flere kollegaer enn tidligere, men det er også flere oppdrag og mer arbeid.

Powered by Labrador CMS