– Stadig flere norske virksomheter bruker tillit som styringsparameter. Samtidig er det mange virksomheter som kun snakker om tillit, uten at dette reflekteres i strategiplaner og aktiviteter. Det er også enorme forskjeller i tillitsdyktighet hos norske virksomheter, sier Thoralf Granerød. Han arbeider i kommunikasjonsbyrået Nucleus, som lanserer Tillitsanalysen under Arendalsuka 2023.
– Stadig flere norske virksomheter bruker tillit som styringsparameter. Samtidig er det mange virksomheter som kun snakker om tillit, uten at dette reflekteres i strategiplaner og aktiviteter. Det er også enorme forskjeller i tillitsdyktighet hos norske virksomheter, sier Thoralf Granerød. Han arbeider i kommunikasjonsbyrået Nucleus, som lanserer Tillitsanalysen under Arendalsuka 2023.

Nucleus lanserer nytt tillitsbarometer:

Strømbransjen kommer dårligst ut i ny tillitsundersøkelse

– Vi ble overrasket over å finne at svært mange av virksomhetene med høy kjennskap har lav tillit i befolkningen.

Publisert

Tillitsanalysen er et helt nytt strategisk verktøy og Nucleus sin ambisjoner at den skal gi innsikt i hva som faktisk påvirker tilliten til en virksomhet eller merkevare. 

I Tillitsanalysen har Nucleus, sammen med Perceptor og Norstat, identifisert det de mener er de 32 viktigste driverne for tillit til virksomheter i den norske befolkningen, bygget på en undersøkelse med over 3000 respondenter der man testet 120 mulige drivere – som fremkom gjennom gjennomgang av forskningslitteratur og forutgående, åpne kvantitative og kvalitative målinger.

De 32 viktigste tillitsdriverne samles så i seks hovedområder: omdømme, kunde- og medlemskontakt, kompetanse og innovasjon, verdiorientering, respekt og åpenhet og samfunnsansvar.

– Det som kjennetegner de beste er at de scorer svært høyt på enkelte drivere. I praksis er de beste gode på 8-10 av 32 tillitsdrivere. Derfor har selv de beste mye å vinne på å arbeide strategisk og taktisk med tillit, sier Thoralf Granerød i Nucleus.

Han sier at det likevel er interessant å merke seg at et mindretall av de virksomhetene med best tillit i Norge, har toppledere som ikke er blant de mest synlige i det offentlige ordskiftet.

Granerød mener at uten tillit er det vanskelig å nå virksomhetens forretningsmål. Han mener det derfor er også helt nødvendig å ha innsikt i hva som faktisk påvirker virksomhetens tillit. Hva er man gode på og hva er man dårlige på? 

Han sier at det er det man kaller virksomhetens tillitsdyktighet.

Granerød minner om at tillit som begrep er mer aktuelt enn noensinne, både i media og den offentlige samfunnsdebatten. Men han sier samtidig at det er nærmest umulig å få høy score på alle driverområdene. 

– Selv virksomhetene med høyest tillit viser tillitsdyktighet på under halvparten av de underliggende driverne. Det betyr at det fremdeles er mye å hente også for de beste, forutsatt at de vet hvor skoen trykker, sier han i pressemeldingen.

De som gjør det klart dårligst i dette tillitsbarometeret er strømbransjen som sikrer seg to av de fire nederste plassene.

– De virksomhetene med svakest tillitsdyktighet preges av at de kun scorer høyt på 2-4 av tillitsdriverne. Vi ble overrasket over å finne at svært mange av virksomhetene med høy kjennskap har lav tillit i befolkningen.

Powered by Labrador CMS