– Vi har jobbet med målgrupper på en måte som er helt ny for Nasjonalmuseet. Vi latt oss inspirere av tv-serien Skam og brukt den samme målgruppemetodikken.
– Vi har jobbet med målgrupper på en måte som er helt ny for Nasjonalmuseet. Vi latt oss inspirere av tv-serien Skam og brukt den samme målgruppemetodikken.

Nasjonalmuseet har hentet inspirasjon fra Skam og Pinterest

Kommunikasjonsdirektøren forteller at de har jobbet med målgrupper på en helt ny måte.

Publisert

Det nye nasjonalmuseet åpner 11. juni, og vil huse nesten 90 visningsrom fordelt over 11 000 kvadratmeter. Visningsrom fylt med kunst, arkitektur og design. Samtidig skal museet være en møteplass og et levende moderne museum, forteller kommunikasjonsdirektør Eirik Kydland under Kantars Medietrender 2022 onsdag.

– Vi har fått mye omtale i internasjonal presse, der flere skriver at museet i seg selv er en viktig grunn for å dra til Norge, og at Oslo er i ferd med å bli en ny kunst og kultur destinasjon.

Og internasjonal mediedekning er vel og bra, sier Kydland, men vektlegger at museet må være en begivenhet her hjemme.

– Det må være relevant og viktig for hele Norge. Klarer vi ikke det, betyr det ikke så mye at vi blir omtalt om i utlandet.

Jobbet på en helt ny måte

Nye virkemidler har blitt tatt i bruk for å gjøre kunsten tilgjengelig for alle. Blant annet har hele landets virksomhet blitt kartlagt, for å gi et tidsbilde av det som rører seg i landet.

– Vi har jobbet med målgrupper på en måte som er helt ny for Nasjonalmuseet. Vi latt oss inspirere av TV-serien Skam og brukt den samme målgruppemetodikken. Der vi snevrer inn på en konkret person som representerer målgruppen og bygger et nettverk av spørsmål, innsikt og målgruppe rundt denne personen.

Prosessen har lagt opp til fokusgrupper og intervjurunder som har vært med på å bestemme hvordan denne utstillingen skal presenteres for publikum.

– Vi har spurt spørsmål som for eksempel «Hvordan synes dere teksten er, presentasjon på nettsiden, eller skal vi nå publikum via TikTok eller D2?». Disse tingene får vi innspill på, og dette er en ny måte for oss å jobbe på. Vi vet jo ikke helt hva folk ønsker eller forventer.

Og kommunikasjonsdirektøren forteller det har vært en ny og spennende måte å jobbe på, som har resultert i enormt mye innsikt.

Latt seg inspirer av Pinterest

For det handler om å være tilgjengelig for alle.

– Vi er representert på en rekke flater digital, og det er viktig for oss å kunne gjøre samlingen tilgjengelig. Den digitale kunstopplevelsen er verdifull.

Nasjonalmuseet er aktiv på sosiale medier, og tester i disse dager ut TikTok i forbindelse med utstillingen «Jeg kaller det kunst».

Den digitale samlingen består av 47 000 verk.

– Og der har vi valgt en litt Pinterest inspirert løsning der man kan sette sammen sine egne samlinger.

Dette tilbudet ble aktivt brukt i pandemien og ble lanserte kort tid etter nedstengningen.

– Deretter forsøkte vi å skape et engasjement omkring dette inn i sommerferien, ettersom det var store begrensninger. Vi satt blant annet sammen reiseruter der du kunne finne fram til kunstverk med geografisk eller historisk tilknytning til de stedene folk befant seg på.

Nasjonalmuseet åpner 11. juni.

Powered by Labrador CMS