Direktør for reklame og kommunikasjon, Hege Kosberg, i Dagens Næringsliv bekrefter at avisen ikke lenger er samarbeidspartner i «Årets Byrå».
Direktør for reklame og kommunikasjon, Hege Kosberg, i Dagens Næringsliv bekrefter at avisen ikke lenger er samarbeidspartner i «Årets Byrå».

Dagens Næringsliv trekker seg som samarbeidspartner i «Årets byrå»-kåring

I løpet av de siste årene har flere kjente byråer trukket seg fra «Årets byrå». Nå har også hovedsamarbeidspartner Dagens Næringsliv takket for seg.

Publisert

– Vi hadde en avtale som gikk ut i fjor, og valgte å ikke fornye denne, forteller direktør for reklame og kommunikasjon Hege Kosberg i Dagens Næringsliv.

Kåringen «Årets byrå» har vært arrangert her i Norge siden 2016 av det svenske analysebyrået Regi i samarbeid med blant annet Dagens Næringsliv. Regi gjennomfører årlig en bransje- og kundestudie som kartlegger hvor fornøyde de største kommunikasjonskjøperne er med sine kommunikasjonsbyråer. Byråene får mulighet til å kjøpe sluttrapporten, og i april kåres det byråvinnere i ulike kategorier som mottar heder og ære.

Denne våren skal undersøkelsen og deretter kåringen gå av stabelen for sjette gang, men det blir første året uten DN på laget.

I 2020 ble festen i forbindelse med prisutdelingen avlyst på grunn av korona, men tidligere har det vært avholdt store sammenkomster blant annet på Gamle Logen og i Oslo konserthus.

Trøbbel i 2019

Kosberg ble ansatt som kommunikasjonsdirektør i DN høsten 2019, og har dermed kun jobbet med «Årets byrå» i koronaåret 2020, som naturligvis ble amputert på grunn av pandemien.

– Av det jeg har fått informasjon om var det en del diskusjoner rundt «Årets byrå» i 2019 med tanke på noen vurderinger som ikke var helt korrekte i henhold til regler og hvordan reglene ble tolket, forteller hun og utdyper:

– Noen stilte spørsmålstegn ved vinnerne i 2019. Det skapte noen diskusjoner som jeg ikke kjenner så godt til, da det skjedde før jeg startet i min nåværende stilling. Diskusjonene endte med at færre meldte seg på konkurransen, og med få deltagere mister konkurransen noe av sitt formål.

Hun legger til at da DN tilbake i tid inngikk samarbeidet med Regi opplevde de dette som et godt tilskudd til de andre kåringene i bransjen, da «Årets byrå» fokuserer på kundetilfredshet. Hun refererer til Kampanjes Byråprofil som måler omdømme, og ANFO som måler effekt.

Da samarbeidet mellom Regi og DN ble kjent i 2015 uttalte daværende Etterbørs-redaksjonssjef Tinna Gudmundsdottir følgende i en DN-sak:

– Det er naturlig å tenke at man vil få inn mange svar fra norske byråer og deres kunder som vi vil lage journalistikk på. Markedsføring og kommunikasjon er en viktig del av virksomheten i mange bedrifter og for mange bedriftsledere.

Nå som samarbeidet er avsluttet er det naturlig å tenke at denne medieomtalen, av de fremtidige byråvinnerne, vil utebli.

– Gjennomfører i henhold til planen

Robert Skölfman, VD og grunnlegger av Regi, svarer følgende på DNs frafall.

- I praksis sluttet Dagens Næringsliv å være partner allerede i fjor, da de da ikke redaksjonelt fulgte opp «Årets byrå» og heller ikke gjennomførte noen offisiell kåring. Vi vil gjennomføre studien i henhold til planen uansett.

Skölfman legger vekt på at det er undersøkelsen de tilbyr som er viktigst, og at DNs frafall ikke vil påvirke det i noen stor grad.

– Om man som byrå bare er interessert i kåringen så kan det ha en viss effekt, men for de byråer som ser Regis undersøkelse som viktig og arbeider med sine resultater for å forbedre sin virksomhet, så tror jeg det har mindre effekt. Regis undersøkelse som gjøres på det nordiske markedet tilbyr en omfattende kundeundersøkelse på mange ulike områder. Studien er unik i sitt slag, da den gir byråene sjansen til å sammenligne sin egen kundetilfredshet med sine konkurrenter. Det er det norske byråer bør ta stilling til. I det perspektivet er selve kåringen mindre interessant, sier han.

Byråene trekker seg

I fjor var det blant annet JCP, NewsLab, Iteo, Hausmann og Los&Co som tronet øverst som vinnere av ulike kategorier i kåringen.

Tidligere har Kampanje omtalt at en rekke byråer har trukket seg fra kåringen. Blant annet TRY, Trigger og GK uttalte at de ikke lenger ville være med.

– De siste to årene har mange norske byråer valgt å ikke delta, og nå trekker også DN seg som samarbeidspartner. Hvordan svekker det kåringen?

– Det er ikke korrekt at det for to år siden var færre byråer som kvalifiserte til «Årets Byrå», derimot var det noen færre forrige år og vi regner med at omtrent samme antall byråer vil melde seg på i år. Det man bør ta stilling til som byrå er om Regis undersøkelse i seg selv gir forretningsfordeler, ikke nødvendigvis hvordan man plasserer seg selv i en konkurranse, svarer Skölfman.

Ambisjon om å lage god undersøkelse

For å kvalifisere til å bli med settes det blant annet krav til at byrået har en byråinntekt på minst 6 millioner kroner, kunden må ha kjøpt tjenester for mer enn 200 000 NOK og samarbeidet med byrået må ha vart i minst seks måneder.

Grunnene som ble oppnevnt av byråene som ikke lenger ville være med var at de gjennomfører sine egne kundeundersøkelser, på grunn av store svingninger i kåringens resultater, at det allerede finnes mange nok konkurranser eller at kåringen er «irrelevant» ettersom de ikke lenger har en klasse for «store kommunikasjonsbyråer».

Også Dentsu Aegis valgte i 2020 å trekke alle sine byråer ut av kåringen.

– Dentsu Aegis liker åpne årlige konkurranser med stor konkurranse og høy prestisje. Regi-kåringen har dessverre ingen av disse elementene, uttalte byråleder Pelle Stensson til Kampanje.

I et svar til Stensson skrev Skölfman blant annet at «vi sørger også for at hver kunde som svarer har hatt et kundeforhold gjennom kontrollspørsmål. Vår ambisjon er å lage en så god bransje- og kundeundersøkelser som mulig».

Dette svaret kan også leses i sin helhet på Årets Byrås egne nettsider.

I en pressemelding fra Regi datert femte november 2020, står det at Regis byråundersøklse er «Nordens største bransjeundersøkelse der vi studerer forholdet mellom kjøper og selger av kommunikasjonstjenester. Mer enn 250 byråer forventes å delta i Norden og bli evaluert av mer enn 4000 kjøpere av kommunikasjonstjenester».

«Årets byrå» gjennomføres også i Sverige og Finland.

Powered by Labrador CMS