Snapchat vinner de yngste brukerne i Norge, er den hyppigst brukte sosiale medieplattformen som brukes daglig .
Snapchat vinner de yngste brukerne i Norge, er den hyppigst brukte sosiale medieplattformen som brukes daglig .

Snapchat knuser Facebook blant de yngste

I aldersgruppen 18 til 29 år er det 13 prosent flere som bruker Snapchat enn Facebook, viser ferske tall.

Publisert

Torsdag ble de siste tallene fra Ipsos «sosiale medier tracker» sluppet for første kvartal i 2022.

Ipsos SoMe tracker gjennomføres månedlig på web gjennom Ipsos panel, og kvartalsvis presenteres de nyeste resultatene.

I befolkningen generelt (alle over 18 år) sier 78 prosent at de bruker sosiale medier daglig. Denne andelen har ikke endret seg nevneverdig de siste tolv måneder.

Knuser Facebook med god margin

Dagens tall viser at Snapchat er den hyppigst brukte sosiale medieplattformen som brukes daglig i Norge for de mellom 18 og 29 år. For denne aldersgruppen knuser Snapchat Facebook med 13 prosent flere brukere i denne aldersgruppen som opplyser at de benytter plattformen daglig.

Dette gjør Snapchat til den mest foretrukne plattformen i denne målgruppen. Selv 3 av 10 (31 prosent) av nordmenn over 60 år sier de er på plattformen daglig. 54 prosent av kvinner sier de benytter Snapchat daglig, sammenlignet med 43 prosent av menn over 18 år.

Daglig bruk av sosiale medier i Norge.
Daglig bruk av sosiale medier i Norge.

Men når det gjelder befolkningen som helhet, er Facebook fortsatt størst, og 67 prosent oppgir at de er på Facebook daglig i befolkning over 18 år. Det er ingen signifikant forskjell sammenlignet med Q1’21.

Det er derimot store forskjeller mellom aldersgruppene, og blant de yngste (18 til 29 år), opplyser 53 prosent av nordmenn at de benytter plattformen daglig, mens 76 prosent mellom 40 til 49 år bruker plattformen daglig. Dette er Facebook sin mest engasjerte aldersgruppen, og kvinner (73 prosent), er generelt mer ivrige enn menn (62 prosent).

Instagram med signifikant økning

Etter Facebook og Snapchat, følger Instagram som har 44 prosent daglig bruk i befolkningen. Dette er en økning på 4 prosentsammenlignet med første kvartal i 2021. I likhet med Snapchat er det den yngste aldersgruppen (18 til 29 år), som bruker plattformen oftest, og andelen for daglig bruk blant denne gruppen utgjør 63 prosent.

Men det er ikke bare de yngste som bruker Instagram mye. For de mellom 30 til 39 år oppgir 57 prosent at de bruker plattformen daglig, og i aldersgruppen 40 til 49 år opplyser 50 prosent at de bruker Instagram daglig.

Fordelingen mellom kjønn viser at kvinner er de ivrigste brukerne med 53 prosent sammenlignet mot 36 prosent for menn som oppgir å bruke Instagram daglig.

Denne plattformen er «barnevakt»

Deretter følger YouTube, TikTok, Twitter, Linkedin og Pinterest.

YouTube har 32 prosent bruker som benytter plattformen daglig i befolkning over 18 år. Dette beskrives i likhet med Instagram som en signifikant økning på 4 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor.

YouTube er størst blant de mellom 8 til 11 år.
YouTube er størst blant de mellom 8 til 11 år.

Det er nesten like mange (29 prosent) som benytter plattformen ukentlig – så, alt i alt er over 6 av 10 nordmenn innom minst én gang i uken eller oftere. Også for denne plattformen fremkommer forskjeller mellom aldersgruppene.

I aldersgruppen 18 til 29 år sier 52 prosent at de benytter plattformen daglig, og for de mellom 30 til 39 år ligger andelen på 49 prosent. I motsetning til mange andre sosiale medier plattformer er det generelt menn som benytter YouTube mest daglig (41 prosent, sammenlignet med kvinner (24 prosent).

For barn og unge er YouTube nærmest en «barnevakt», og vi ser at bruk for de mellom 8 til 11 år ligger på 60 prosent.

TikTok opplever også en signifikant økning på 4 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor. I dag er 15 prosent i befolkning over 18 år, daglig innom TikTok. Også her er det store forskjeller mellom aldersgruppene.

Oversikt over daglig bruk:

  • Facebook: 67 prosent daglig bruk

  • Snapchat: 49 prosent daglig bruk

  • Instagram: 44 prosent daglig bruk

  • YouTube: 32 prosent daglig bruk
  • TikTok: 15 prosent daglig bruk
  • Twitter: 10 prosent daglig bruk

  • Linkedin: 4 prosent daglig bruk.

  • Pinterest: 4 prosent daglig bruk.

Bruker Messenger mest

Ifølge Ipsos SoMe tracker, er Messenger den høyst foretrukket melding tjeneste i Norge med 75 prosent av nordmenn over 18 år som sier de har profil på plattformen, noe som tilsvarer 3,2 millioner profiler.

Det er en tydelig overvekt av kvinner over 18 år med 83 prosent som har profil og 68 prosent blant menn.

49 prosent sier de benytter plattformen daglig, og av disse er 56 prosent kvinner og 43 prosent menn blant befolkningen over 18 år.

Nordmenn mellom 30 til 29 år har det høyeste daglig bruk med 63 prosent.

31 prosent av nordmenn over 18 år opplyser at de har en profil på WhatsApp, og kun 1 av 10 (10 prosent), sier de bruker plattformen daglig.

Powered by Labrador CMS