Youtube
Youtube

Faktisk.no krever handling fra YouTube

I et åpent brev til YouTube-sjef Susan Wojcicki krever Faktisk.no og 80 andre av verdens ledende faktasjekkere at YouTube gjør mer for å stoppe feilinformasjon og desinformasjon om Covid-19 på plattformen.

Publisert

- YouTube lar hensynsløse aktører bruke plattformen til å manipulere og utnytte andre for egen vinning, skriver de i brevet som er publisert på Poynter.

Mens Facebook og Twitter har fått mye kritikk for sin rolle i spredningen av løgner, konspirasjonsteorier og trakassering, har YouTube stort sett sluppet unna søkelyset fra politikere og presse. Ifølge The International Fact-Checking Network, som Faktisk.no er en del av, er YouTube imidlertid en av hovedkildene til feilinformasjon og desinformasjon om både Covid-19 og andre temaer.

Det er tidligere dokumentert at YouTubes egne algoritmer er den viktigste kilden til spredning av uønsket innhold på plattformen.

Det er spesielt videoer på andre språk enn engelsk som får spre seg uten å rammes av YouTubes plattformregler. I brevet nevnes flere eksempler på at feilinformasjon om Covid-19, vaksiner, falske kreftkurer og valgfusk fortsatt er tilgjengelig på plattformen, til tross for at de bryter YouTubes regler.

- Vi er glade for at YouTube har forsøkt å adressere problemet i det siste, men basert på hva vi ser daglig er dette tiltak som ikke virker. YouTube har heller ikke presentert data som viser at tiltakene har hatt effekt.

Faktasjekkerne kommer med fire forslag til tiltak som de mener kan bedre situasjonen:

1. Åpenhet om desinformasjon og feilinformasjon på plattformen. YouTube bør tillate uavhengige forskere å kartlegge omfanget og kildene til uønsket innhold. De bør også publisere sine interne retningslinjer for å håndtere desinformasjon og feilinformasjon.

2. I tillegg til å fjerne innhold som de juridisk sett er ulovlig, bør YouTube merke tvilsomme videoer med tilleggsinformasjon om hva som er fakta. For å gjennomføre dette bør YouTube samarbeide med uavhengige faktasjekkere rundt i verden.

3. Straffe de som gjentatte ganger sprer desinformasjon og feilinformasjon ved å nekte dem å tjene penger på annonser, og å bli anbefalt av YouTubes algoritmer.

4. Styrke kampen mot desinformasjon og feilinformasjon på andre språk enn engelsk, og utvide transkriberingsfunksjonene til å håndtere flere språk.

Avslutningsvis inviterer gruppen YouTube til et samarbeid, og ber om et møte for å diskutere mulige tiltak.

Powered by Labrador CMS