På bildet til venstre er tjenesten for merking av retusjert reklame fra Forbrykertilsynet benyttet.

Snart må du bruke dette merket på retusjert og manipulert reklame

Etter høringsrunden ble det klart at det ikke finnes noen unntak: – Endres noe som helst ved kroppen til personen i bildet, så skal det merkes, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Markedsføringsloven § 2 andre ledd trer i kraft 1. juli 2022, og stiller nye krav om merking av retusjert reklame. Noe som betyr at annonsører, de som utformer reklame og andre som formidler reklame, tydelig må merke endringer gjort ved retusjering eller annen manipulering.

Markedsføringsloven krever at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes med et standardmerke.

Tilbyr et hjelpemiddel

Dette merket kan enkelt lastes ned, eller du kan benytte deg av Forbrukertilsynets tjeneste for merking av retusjert reklame hvor du enkelt laster opp et bilde, og merket plasseres i henhold til regler om størrelse og plassering.

Men du er selv ansvarlig for at merket er godt synlig, og velger sort eller hvitt merke som skaper størst mulig kontrast.

– Denne tjenesten er et hjelpemiddel, og den vil tilpasse størrelsen på merket ut ifra størrelsen på bildet. Men man er selv ansvarlig for at det merkes korrekt og at merket er godt synlig og tilpasset den tjenesten man bruker, sier senior kommunikasjonsrådgiver i Forbrukertilsynet, Anne-Cathrine Reuterdahl til KOM24.

Formålet med regelen er å motvirke kroppspress, og kravet om å merke retusjert reklame skal bidra til å bevisstgjøre forbrukere i alle aldre om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten.

Merkingen må oppfylle disse kravene:

  • Merket skal ha god kontrast til bakgrunnen
  • Merket skal være plassert i venstre hjørne. Hvis det kolliderer med andre elementer, kan det plasseres i høyre hjørne
  • Merket skal utgjøre omtrent 7% av bildeflaten

Kilde: Forbrukertilsynet

Ingen unntak

– Standardmerket som Barne- og familiedepartementet har valgt etter høringsrunden, er det merket vi ønsket oss og spilte inn i høringsrunden. Merket oppfyller to formål, nemlig at det fremgår tydelig at personen er retusjert eller manipulert, og at det er reklame, sier seksjonssjef Nina Elise Dietzel i Forbrukertilsynet til KOM24.

Merket kan enkelt lastes ned i sort eller hvitt.

Før høringsrunden var det flere unntak som ble diskutert, blant annet om antall kviser skulle avgjøre om bildet måtte merkes med standardmerket.

– Etter høringsrunden er det avgjort at det ikke blir noen unntak. Endres noe som helst ved kroppen til personen i bildet, så skal det merkes.

Lovreglene trer i kraft 1. juli. I første omgang er veiledning sentralt for tilsynet.

– Vi kan sanksjonere ved vesentlige eller gjentatte lovbrudd. Men i første omgang har vi fokus på å veilede, fordi dette er en stor del av arbeidsmetodikken vår. Men hvert tilfelle må vurderes konkret og lovbrudd vi vurderer som alvorlige eller gjentakende vil kunne føre til økonomiske konsekvenser.

Powered by Labrador CMS