Byrådet i Bergen har fattet flere vedtak når det gjelder kommunens tilstedeværelse på Metas plattformer.

Byrådet i Bergen har besluttet endringer for bruk av Facebook og Instagram

Bergen kommune forbereder seg på Metas varslede endring av brukervilkårene. Vil slette bilder med gjenkjennbare ansikter for å være føre var.

Publisert

Nyheten om Metas vilkårsendringer har fått stor oppmerksomhet

Meta, som inkluderer både Facebook og Instagram, ønsker å bruke bilder og innlegg i videre utvikling av KI. Det gjelder både bilder og innlegg som allerede er publisert, og bilder og innlegg som blir publisert fremover. 

Endringen skjer automatisk dersom man ikke i forkant protesterer mot behandlingen, men kun privatpersoner har anledning til å gjøre dette.

– Ekstra varsomhet

Byråd for finans, Charlotte Spurkeland, sier Bergen kommune har et sterkt fokus på personvern i sin kommunikasjon i sosiale medier, og at Metas varslede endringer tas på alvor.

– Som offentlig myndighet har kommunen et særlig ansvar for å ivareta personvernet til innbyggere og ansatte, og må derfor utvise ekstra varsomhet. Vi har gode rutiner i dag, men de mulige endringene hos Facebook og Instagram gjør at vi nå må gjøre noen justeringer, sier Spurkeland i en pressemelding.

Aktiv informasjon og personvern

Kommunen har en informasjonsplikt og et behov for å være tilgjengelig for innbyggere, næringsliv og organisasjoner. Her er sosiale medier i dag effektive kanaler.

Kommunen har en offisiell Facebook-profil med nær 30.000 følgere. 

I tillegg benytter mange av kommunens tjenestesteder Facebook, Instagram og andre sosiale medieplattformer aktivt til informasjon om sine tjenester. 

Dette gjelder blant annet sykehjem, skoler, inkluderingstiltak, rustjenester og tjenester rettet mot ungdom.

Har klare retningslinjer og rutiner

Bergen kommune har klare rutiner og retningslinjer for å ivareta personvernet i sosiale medier. Det handler blant annet om behandling av personopplysninger og om dokumenterbart samtykke til å bli avbildet.

Det er utarbeidet en felles DPIA (vurdering av personvernkonsekvenser) for Bergen kommunes bruk av Facebook, som avdelingene under gitte forutsetninger har kunnet legge til grunn for egne Facebook-sider. 

Denne vil nå bli gjennomgått slik at den reflekterer endringene i Metas brukervilkår.

Slik er justeringene

Byrådet har fattet følgende vedtak når det gjelder kommunens tilstedeværelse på Metas plattformer:

  • Det skal gjøres en ny gjennomgang av alle sider og kontoer på Facebook og Instagram, og der det ikke foreligger et dokumenterbart behov for å benytte disse som kommunikasjonskanal, skal de vurderes slettet.
  • Byrådsavdelingene skal snarest gå gjennom de sider og kontoer på Facebook og Instagram som fortsatt skal benyttes og slette alle bilder, videoer og innlegg som inneholder personopplysninger. (Personopplysninger er alt som kan knyttes til én person)
  • Byrådsavdelingene skal sikre at nødvendige risikovurderinger, rutiner og behovsvurderinger for eventuell videre bruk av Facebook og Instagram er dokumentert

Opprinnelig varslet Meta at de nye vilkårene ville tre i kraft med virkning fra 26. juni 2024, men har utsatt endringen av vilkår etter protester og spørsmål knyttet til lovligheten. 

Meta har uttalt at de mener at vilkårsendringen er lovlig. Ny dato for når endringen trer i kraft, er foreløpig ikke kjent, men kan komme raskt.

Har du tips til denne eller andre saker? Kontakt oss på: tips@kom24.no

Powered by Labrador CMS