– Min påfølgende kritikk av Flyr handler om at de må gjøre før de forteller.
– Min påfølgende kritikk av Flyr handler om at de må gjøre før de forteller.

MENINGER:

«Budskapet mitt er enkelt: spleis på regninga, støtt idretten, så kan dere fortelle om det så mye dere bare vil»

«Hva var bakgrunnen for at akkurat de to stilte opp sammen? Er det betalte PR-tjenester som har iscenesatt det hele?», skriver Daniel Holmeide Strand.

Publisert

I sitt tilsvar kan det virke som om Tour of Scandinavia ikke har skjønt hva min kritikk i denne saken gjelder.

Sånn sett må jeg ta selvkritikk om mottaker ikke skjønner mitt budskap, og siden min kritikk ikke retter seg mot sykkelrittet skal jeg forsøke å utdype hva jeg har problematisert først på Twitter, deretter i intervju med KOM24.

Lite synlige spor

Det jeg opprinnelig reagerte på var VGs sak med Flyr og LO hvor jeg kritiserte VG for å ikke stille noen relevante oppfølgingsspørsmål til Flyr i saken.

Som leser satt jeg igjen med et inntrykk av at Flyr har vært en viktig aktør for å fremme likestilling i idretten.

Det siste finnes det lite synlige spor av foruten reklame på sykkelrittet og at de deltar i prosjektet Like Muligheter (som så vidt jeg skjønner eid av PR-byrået Aasland Graff & Partners AS).

Når VG ikke stiller relevante oppfølgingsspørsmål om hva Flyr har bidratt med eller planlegger å bidra med blir leseren villedet.

Flyr blir sitert på følgende i VGs sak:

«Vi er på et bedre sted enn der vi har vært, men vi har en lang vei igjen. Vår rolle er å dytte det ekstra i den retningen, sier Flyr-lederen om likestillingen i idretten»

I sitt svar i KOM24s sak derimot moderer Flyr seg, og ber om å få en sjanse før de blir kritisert.

– Må gjøre det de forteller

«Vi har akkurat kommet inn i prosjektet Like muligheter, så jeg synes at Strand skal få lov til å gi oss tid til å komme i gang med våre aktiviteter sammen med Like Muligheter»

Det siste er jeg ikke uenig i, og min påfølgende kritikk av Flyr handler om at de må gjøre før de forteller. Var det kanskje prematurt å stille opp i VGs sak før man har kommet i gang og gjort noe?

I alle fall når saken ikke handler om at «nå skal vi bidra» og konkretiserer det med hva de skal gjøre og hvor mye de skal bidra med. Beløpene som er brukt eller skal brukes har de ikke svart noe om.

Her kan jeg godt problematisere mer om hvem som tok initiativet til et telefonintervju i VG med LO og Flyr.

Hva var bakgrunnen for at akkurat de to stilte opp sammen? Er det betalte PR-tjenester som har iscenesatt det hele?

Sportsnasking

Men det er sånn sett ikke så veldig interessant.

Jeg bryr meg mer om rammevilkårene for norsk idrett.

Derfor har det en helt annen kraft og påvirkning når nasjonalt viktige aktører som OBOS har engasjert seg i kvinneidretten i Norge. De har tross alt gjort før de har fortalt.

Men dette er ikke Flyr alene om, mange bedrifter har skjønt verdien av å assosiere seg med folkebevegelsen norsk idrett om det er på grasrotnivå eller toppidrett.

Men noen har valgt å skumme fløten, og bruker mer ressurser på å fortelle at de støtter enn å faktisk støtte. Jeg kaller det sportsnasking. En litt mer uskyldig variant av det etter hvert kjente begrepet sportsvasking.

I fjor brukte McDonalds eierselskap Food Folk Norge millioner på en stor reklamekampanje om hvor mye de støtter idretten, men regninga er flyttet til franchisetakere mens eierselskapet ikke bidrar med noe som helst.

Budskapet mitt er enkelt: spleis på regninga, støtt idretten, så kan dere fortelle om det så mye dere bare vil.

———————————————-

Dette er et meningsinnlegg, og gir uttrykk for skribentens mening. Har du lyst til å skrive i KOM24? Send ditt innlegg til [email protected].

Powered by Labrador CMS