At populariteten til vårt yrke ikke speiles i søkene på Finn.no kan bero på flere ting: det ene er nok at det ikke er like mange stillinger som i dag er rene «kommunikasjonsrådgiver»-stillinger.
At populariteten til vårt yrke ikke speiles i søkene på Finn.no kan bero på flere ting: det ene er nok at det ikke er like mange stillinger som i dag er rene «kommunikasjonsrådgiver»-stillinger.

Kommunikasjonsjobben finner du ikke på Finn.no!

«Kommunikasjonsjobber er attraktive, men rekrutteringen foregår oftere i smalere kanaler enn Finn.no»

Publisert Sist oppdatert

Leste med interesse artikkelen der Finn.nos søketoppliste indikerte at kommunikasjonsjobber ikke er så ettertraktet, og søk etter «kommunikasjonsrådgiver» havner svært langt ned på listen. Jeg tror det blir noe snevert å bruke denne listen og søkeordene som empiri for at faget vårt ikke er like attraktivt som mange andre yrker.

Det er vanskelig å anslå hvor mange som jobber i kommunikasjonsrelaterte yrker i Norge, men i SSBs oversikt fra 2018 (kilde: arbeidslivet.no, november 2018) ble det anslått at 105 000 personer er sysselsatt innen informasjon og kommunikasjon. Her inkluderes også journalister, telekomansatte og medievitere, men jeg tror ikke det er en overdrivelse å hevde at titusenvis av de sysselsatte i den definerte næringen er heltidsarbeidende kommunikatører

I 2020 rapporterte Samordnet opptak om rekordantall søknader til medieutdanninger og i 2021 kunne Høgskolen i Volda fortelle om svært mange søkere til medier og kommunikasjonsgrader- med tilhørende stor rift om plassene og nokså høyt poengsnitt som opptakskrav. KOM24 skrev også om dette i april: «9818 søkere har de ulike kommunikasjonsstudiene i Norge, det er rundt 500 flere søkere enn året før. 1289 av disse har kommunikasjonsstudier på førsteplass, det er en økning på 200 fra i fjor».

At populariteten til vårt yrke ikke speiles i søkene på Finn.no kan bero på flere ting: det ene er nok at det ikke er like mange stillinger som i dag er rene «kommunikasjonsrådgiver»-stillinger. Svært mange av de nye kommunikasjonsjobbene inneholder nok andre og mer «oppdaterte» ord som digital rådgiver, webredaktør, SOME-ansvarlig eller innholdsprodusent. Faget har endret seg drastisk de siste ti årene, og min erfaring med rekruttering til kommunikasjonsjobber er at vi sjeldent eller aldri søker etter en «potet» som kommunikasjonsrådgiverbetegnelsen nok er.

Vi søker oftest etter spisskompetanse, det være seg innen interninfo, dermed digitale arbeidsplattformer – eller en som har eksternkommunikasjon-kunnskap, og da for eksempel med utvikling av nettsider eller sosiale medier. Min erfaring de siste årene er at det er mange søkere og utlysninger av slike stillinger, men møteplassen er ikke primært Finn.no.

Min betraktning er at spesialistjobber krever en annen rekrutteringskompetanse og at Finn.no dermed blir for bredt. I mange bransjer opererer man målrettet og prioriterer nisjemedier og skreddersøm når man skal attrahere arbeidskraft. Kommunikasjonsbransjen er intet unntak.

En miks av hodejegere spesialisert på vår bransje, kombinert med smalere kanaler som LinkedIn og annonsering hos bransjemedier som nettopp KOM24, er nok å foretrekke blant mange arbeidsgivere fremfor en så bred kanal som Finn.no.

Etter mitt skjønn er antall søk på Finn.no lite representativt for kommunikasjonsfagets attraktivitet, utbredelse og status for norsk nærings- og organisasjonsliv. Aldri har vel vår kompetanse vært viktigere og mer ettertraktet: i et mylder av medier og ytringer, og i et hav av ulike kanaler og plattformer- er det uten tvil behov for noen som kan oversette, argumentere, forklare og tilrettelegge for bedre forståelse og dialog.

Powered by Labrador CMS