– Vi som annonsører har alltid lyst til å ha mest mulig effekt av kronene vi legger inn, sier Tomas Tomasi.
– Vi som annonsører har alltid lyst til å ha mest mulig effekt av kronene vi legger inn, sier Tomas Tomasi.

Norwegian om annonsekroner: – Vi er villige til å betale det det koster

Stilte til debatt om hva man kan gjøre med annonsekronene som forsvinner.

Publisert

(ARENDAL):– Det jeg er opptatt av er hva som skal til å få den visningen på Dagbladet til rett person og hva er du villig til å betale. Mer enn det å belyse kompleksiteten i pengestrømmen.

Det sier Tomas Tomasi, International Media Strategy Lead i Norwegian, og ansvarlig for mediestrategi på tvers av alle markeder Norwegian opererer i.

Tirsdag deltok han på en debatt i regi av TRY om hvor annonsekronene egentlig forsvinner.

Arendalsuka
Arendalsuka

Støtter mer transparens

Som KOM24 tidligere har skrevet om så forsvinner deler av annonsekronene underveis uten at man klarer å gjøre rede for hvor de har blitt av. En britisk undersøkelse antyder at opp til halvparten av annonsekronene kan forsvinne underveis.

Tomasi i Norwegian støtter et system som er mer transparent. Han sier at for han og Norwegian er det som er viktig hva du vil betale for å få den riktige visningen.

– Men jeg er usikker på hvor dypt skal gå ned i hver transaksjon, sier han samtidig.

TRY har tidligere lansert C Alt, sammen med Adnuntius. Den nye skal sørge for at en større andel av annonseinvesteringer kommer fram til publisister.

Som KOM24 har skrevet om før har responsen fra markedet vært litt lunken.

Hanne Eilen Lohne er leder for forretningsstrategi i Schibsted Marketing Services, med ansvar for blant annet programmatiske kjøp, byråsamarbeid, innsikt og analyse, hun sier at man må akseptere noen kostnader ved annonsekjøp.

Men hun sier og at tallene fra Storbritannia er alarmerende.

Villige til å betale

– Det er et økosystem som tidvis er komplisert å navigere i. Det krever mye kunnskap og erfaring for å forstå det. Men det er en balansegang med transparent verdikjede og for å nyansere og balansere må man akseptere at verdiøkende steg på veien handler om teknologi og data som beriker visningene. Det kan man være villig til å betale for, mener hun.

Lohne mener og at kanskje litt av grunnen til at man er der man er i dag er at man er i et landskap som endrer seg i enormt tempo og man hopper på nye ting før man vet hva det innebærer.

– Det er kanskje det som akkumulert sett er grunnen til at vi er der vi er i dag. At det er for mange steg fra annonsør til publisist, sier hun.

Lohne mener annonsører som Norwegian har et stort ansvar.

Vil ha mest mulig effekt

Tomasi i Norwegian sier på sin side at de er villige til å betale det det koster, så lenge de ser at det fungerer.

– Vi som annonsører har alltid lyst til å ha mest mulig effekt av kronene vi legger inn, sier han.

Han peker på at det er et komplekst økosystem og som annonsør trenger man hjelp.

Ofte er det mediebyrå som har spesialister til å legge strategier, det er de som gjør kjøpene, rapportering og analyse.

Hanne Lohne, Director Business Strategy, Schibsted
Hanne Lohne, Director Business Strategy, Schibsted

– Det er så mange ledd at vi som annonsør kunne selv ansatt disse folkene, men som annonsør er vi i vår jakt etter å ha mer effektiv annonsering de som pusher på annonsører og vårt mediebyrå for å gi oss det vi vil ha. Vi er villig til å betale for det om man ser det er mer effektivt, sier han.

Men han går ikke med på at annonsørene har et særskilt ansvar for å løse opp i det større bildet med annonsekroner som forsvinner.

– Enkelt å bruke Google

– Fram til kjøpssiden har vi et større ansvar, men fra børsen til selgersiden tror jeg ikke vi som annonsører kan påvirke kompleksiteten, mener han.

Tomasi sier at da er det tech-leverandørene og de som setter opp systemene som må ta ansvaret.

Han legger ikkje skjul på at størrelse og enkelthet er viktig for dem som store annonsører.

– Google har klart å posisjonere seg og det gjør det enklere for oss. Vi jobber på tvers av flere markeder og når vi har et system som virker over alt blir det et naturlig valg for vår del, sier han.

Lohne fra Schibsted drar og fram viktigheten av å gjøre ting enkelt.

– Det de store har lyktes med er å gjøre det enklere. Det stiller høye krav til nye initiativ. Man må komme med noe som er like enkelt eller bedre for å få en plass i dette markedet, sier hun.

Hanne Gilje Sekse, Head of Digital i TRY Opt peker på at mens et handelssted som Oslo Børs er regulert, men annonsemarkedet er ikke det. Hun mener derfor at deres tjeneste C ALT åpner for mindre datalekkasjer og mer samarbeid.

– Mange vil si vi er naive, men vi gjør et forsøk på å gjøre markedet bedre, mener hun.

Powered by Labrador CMS